เด็กไทยได้สิทธิ์เก่งทุกคน เรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่ เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้